De voorbereidingen TT 2012

Zoals ieder jaar, is er weer veel werk verzet door het bestuur, eigenaren van de Klapster Markthal en enkele leden om de 61e tentoonstelling te organiseren. Sponsors en adverteerders zoeken, gasten uitnodigen, draaiboeken maken, inschrijfformulieren verzenden, stellingen monteren, zaal gereedmaken, prijzen voor de verloting maken, catalogus maken en laten drukken, en nog veel meer.

 

Maandag 19 november waren de voorbereiding voor de tentoonstelling  afgerond.

De zaal van de Klapster Markthal was gereed om de vogels te ontvangen.

 

Rond 18:00 uur werden de eerste vogels ingebracht en de stellingen raakten langzaam vol met TT kooien.

Een uur later waren er meer dan 200 vogels ingebracht. Zij zullen strijden voor een prijs.

 

Morgen is het de dag van de waarheid. De keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers zullen alle vogels keuren en met punten waarderen.

 

Hier onder enkele foto's van het inbrengen.