Ga naar de inhoud
BESTELFORMULIER RINGJAAR 2022
Zoals u wellicht gemerkt heeft stond het bestelformulier ringjaar 2022 in het “Onze Vogels” van maart jl. bestel u  ringen tijdig. Als u de ringen opgestuurd wilt hebben is er een afspraak gemaakt dat er bij de ringenbetaling een  extra bijdrage wordt gevraagd van € 3,00. Houdt u er tevens rekening mee dat de ringen niet besteld worden  indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan.
De ringenformulieren kunnen per e-mail of post opgestuurd  worden. Verder staan hier onder nog enkele tips waar u rekening mee dient te houden.

Koos Draijer,
ringencommissaris.


Tips voor het bestellen van de ringen
* Bestel uw ringen op tijd, voorkom teleurstelling als de ringen niet besteld kunnen worden omdat bijvoorbeeld  de betaling nog niet binnen is. Dus bestel uw ringen in de eerste ronde, zeker als u een vroege kweker bent.

* Ringen kunnen alleen besteld worden via een ringenbestelformulier.  * Betaal bij voorkeur via de bank, NL27RABO0360139132 t.n.v. Vogelvereniging Musselkanaal & Omstreken, onder vermelding van "Ringenbestelling" en uw kweeknummer.

* Vul het bestelformulier duidelijk in, voorkom dat er door een onduidelijk handschrift de verkeerde ringen of de  verkeerde maat bestelt wordt.

* De machtiging die op het bestelformulier staat is alleen voor bondsleden die niet lid zijn of verspreid lid zijn van  een vereniging, deze machtiging hoeft dus niet ingevuld te worden door leden van de Vogelvereniging  Musselkanaal & Omstreken.

* Voorkom spoedbestellingen, het is nog altijd goedkoper om extra ringen te bestellen bij de gewone  ringenbestelronde dan een spoedbestelling te doen.

* Een spoedbestelling duurt toch nog zo’n 14 dagen.  * Kijk bij het ringenreglement van de bond welke aantallen je kan bestellen, dus je kan bijvoorbeeld niet 17 ringen  van 1 ringmaat bestellen. Dit wordt 15 of 20.

* Opsturen van de ringen is mogelijk. Geef dit tegelijk met het bestellen van de ringen aan, bij binnenkomst van de  ringen houdt de ringencommissaris deze ringen achter.

* Bestelling per email word altijd bevestigd door de ringencommissaris.

* Vul het ringenformulier voor Europese Cultuurvogels volledig in, vergeet de handtekening niet. Bij de Europese  Cultuurvogels kan niet afgeweken worden in de ringmaat, deze staan vast bij de verschillende soorten.
Terug naar de inhoud