Ledenvergadering + voordracht van keurmeester Antoon Super

Op de ledenvergadering van woensdag 28 maart 2018 maakte de voorzitter Rudolf Robbe bekend dat, dankzij de Rabobank Clubkas Campagne, een mooi bedrag in de clubkas van de vogelvereniging Musselkanaal wordt gestort. Dank aan alle leden die op onze vereniging hebben gestemd.
Verder wordt gemeld dat zich 4 leden zich hebben aangemeld voor de cursus Surveillant. Ruim honderd afdelingen gaven meer dan 300 vrijwilligers op die zich willen bekwamen als toezichthouder op tentoonstellingen en vogelbeursen.
Voor diegenen die de smaak te pakken krijgen, wordt in een later stadium een vervolg aangeboden. Met het aanstellen van Surveillanten zet de NBvV weer een stap in het zelf op willen pakken van eigen verantwoordelijkheid inzake dierenwelzijn.

 

De kascontrolecommissie heeft de vergadering ingelicht over hun bevindingen en de vergadering heeft daarop het bestuur decharge verleend.

Daarna kwam er een einde aan de officiƫle vergadering en kreeg Antoon Super het woord.
Antoon, al vele jaren lid van onze vereniging, is in 2015 begonnen met de vooropleiding Keurmeester NBvV. Op dinsdag 9 januari, tijdens VOGEL 2018 in de IJsselhallen te Zwolle, heeft Antoon met goed gevolg het examen afgelegd voor de opleiding keurmeester Grote parkieten en (dwerg) papegaaien.

Tijdens zijn voordracht heeft hij uitleg gegeven over de werkzaamheden van een Bondskeurmeester. Samen met de aanwezigen en met behulp van een Grasparkiet, een Agapornis en een Valkparkiet werden keurbriefjes ingevuld en vertelde hij op welke kenmerken een keurmeester extra aandacht geeft.
 Antoon wist de aanwezigen uitermate te boeien met zijn uitleg over de betekenis van de diverse rubrieken op een keurbriefje en hoe deze rubtieken ingevuld worden.
Een fantastische leerzame avond welke zeker een vervolg krijgt. De kersverse keurmeester gaf aan dat hij best een keer wil komen praten over kleurvererving bij vogels. Als dank kreeg Antoon een doos met lekkernijen aangeboden.