De keuring

 

Op woensdag 20 november was de dag waarop werd bepaald wie de kampioenen worden en wie het felbegeerde bondskruis krijgt.

Al vroeg in de morgen meldden zich de drie keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, Adri van Kooten,
H. Bos en N. van Dijk in de Klapster Markthal.

 

Na een ontvangst met koffie gingen de heren direct aan het werk. Vrijwilligers van de vereniging brachten de vogels naar de keurtafels en de keurmeesters konden aan de slag om de bemerkingen en keurtechnische aanwijzingen naast de puntentoekenning op de keurbriefjes te zetten..

 

eerst een bak koffie

Van Dijk en Van Kooten aan het werk

Adri van Kooten keurt de parkieten

keurmeester Henk Bos beschrijft een kanarie

de keurbriefjes

de grotere kromsnavels worden beoordeeld