De keuring TT 2012

 

Dinsdag 20 november was de spannendste dag van de week. Op deze dag wordt bepaald wie de kampioenen worden en wie het felbegeerde bondskruis krijgt.

Al vroeg in de morgen meldden zich vier keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers in de Klapster Markthal.

 

Na een ontvangst met koffie gingen de heren direct aan het werk. Vrijwilligers van de vereniging brachten de vogels naar de keurtafels en de keurmeesters konden aan de slag om de bemerkingen en keurtechnische aanwijzingen naast de puntentoekenning op de keurbriefjes te zetten..

Wanneer een keurmeester een vogel keurt, schrijft hij de punten op een keurbriefje. Hij schrijft er vaak ook nog opmerkingen naast.

 

Tenslotte komen de vogels met de hoogste punten nog eens op tafel van de keurmeesters, waar zij dan de kampioenen uithalen en de andere prijzen.

 

Voor de keurmeesters zit de taak er dan op.

 

De gegevens op de keurbriefjes worden direct in de computer ingevoerd. Als de gegevens verwerkt zijn kan de catalogus met alle uitslagen gedrukt worden.

 

Maar tot de prijsuitreiking weten alleen Koert en Leo wie de winnaars van TT 2012 zijn.

 

Wij moeten nog even wachten tot de feestelijke opening en prijsuitreiking op donderdag 22 november.