Ingeschreven in het verenigingsregister van de K.v.K. te Groningen onder nr. 40038129

Het was in het najaar van 1951 dat de heren Scheper, Stikvort, de Bruin, Oosting en
van der Laan zich verzamelden in de scheersalon van Sjors Drenth, nabij

 " 't Branbergens Draaigie ".  Ze maakten plannen om een vereniging van vogelliefhebbers in Musselkanaal op te richten. Omdat er in de omgeving nog geen vogelverenigingen bestonden konden vogelliefhebbers uit naburige dorpen ook lid worden.

En zo geschiedde, Vogelvereniging Musselkanaal en Omstreken werd opgericht.

Vogelvereniging Musselkanaal & omstreken is daarmee de oudste vogelvereniging van de Kanaalstreek en probeert de vogelsport in de breedste zin van het woord te promoten.

 

Wij houden regelmatig ledenvergaderingen en daarbij kunnen gastsprekers en/of specialisten worden uitgenodigd.

Lid van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers