Ondanks de grote zorg waarmee deze site is samengesteld en wordt onderhouden, is het niet uitgesloten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen gegevens voorkomen.

 

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de links die via deze site te bereiken zijn, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina's.

 

Vogelvereniging Musselkanaal en Omstreken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen.

 

 

Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

Vragen over de website? webmaster@vogelverenigingmusselkanaal.nl