Ga naar de inhoud
Opening Tentoonstelling 2019
Vrijdag 22 november 2019:
De 68-ste vogeltentoonstelling van de Vogelvereniging Musselkanaal e.o. werd geopend door de voorzitter van de NBvV District Groningen, Wiebe Zijlstra.
Maar voordat Wiebe het woord nam heette Rudolf, de voorziter van de vereniging, alle aanwezigen wekom. Lovende woorden gingen naar de vrijwilligers die deze tentoonstelling mogelijk maakten. Achter de schermen wordt altijd ontzettend veel werk verricht zoals het verwerven van advertenties, het maken van de catalogus, het opbouwen van de stellingen en inrichten van de zaal en, niet te vergeten, het verzorgen van de vogels gedurende alle dagen dat de vogels aanwezig zijn.

Ook werd het Dorpshuis D'Oale School bedankt voor het beschikbaar stellen van de zaal en het personeel dat voor de koffie, broodjes en drankjes zorgden. Als teken van dank werd aan Anneke en Jan een bos bloemen overhandigd.


Daarna was het de beurt aan Wiebe om de prijzen uit te delen.

Allereerst verzocht de districtsvoorzitter Ronald Robbe naar voren te komen omdat hij 25 jaar lid is van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers.
Al vanaf zijn 10e jaar beleefd Ronald plezier aan de vogelhobby.
Wiebe Zijlstra vertelde hoe hij, heel lang geleden, is begonnen met de vogelliefhobby met een grasparkiet.
In die tijd maakte hij kennis met de opa van Ronald, die ook een verwoed vogelliefhebber was. Deze opa bracht de hobby over aan zijn zoon Rudolf, de huidige verenigingsvoorzitter.
Rudolf op zijn beurt gaf de liefhebberij weer over aan Ronald. Dus 3 generaties vogelliefhebbers in dienst bij de NBvV.

Ronald kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld en kreeg van Rudolf een oorkonde.
Op naar de 40 jaar Ronald!


Als eerste winnaar werd Willem Ellermann naar voren geroepen.
In de groep Neophema parkieten kreeg zijn Turquoisine parkiet Wildkleur 93 punten. Willem kreeg daarom de bondsmedaille en een prachtige beker.

Bert Folkers kreeg meerdere prijzen.
Voor de Gras en grote parkieten kreeg zijn Pruimekop wildkleur 94 punten.
Deze Pruimekop wildkleur kreeg ook de Derby prijs en als Algemeen Kampioen kreeg Bert de Bondskruis.


In de groep Kleur- vorm- en postuurkanaries kreeg de Lipochroom Geel Intensief van Koos Draijer 90 punten.
Koos, die vanwege eeen vakantie afwezig was kreeg daarvoor een beker + de Bondsmedaille.

De 5 beste vogels van 1 inzender waren van Willen Ellemann. De vogels kregen 463 punten.

De Pennantrosella Wildkleur van H. Hilverts kreeg 94 punten en werd daardoor Kampioen OK.

Ten slotte kreeg Ashley Bruns, als Jeugdkampioen, een prachtige beker met de Bondsmedaille voor haar Groenwangparkiet Opaline Groen.
Deze schitterende vogel kreeg 94 punten.

Nadat alle prijzen uitgedeeld waren verklaarde Wiebe Zijstra de Tentoonstelling 2019 voor geopend.
Zoals altijd werd na de prijsuitreiking de catalogus en de keurbriefjes bestudeerd en bediscussieerd.
Langzaam stroomde de zaal vol om de vogels te bewonderen.
Gedurende de avond werden lootjes verkocht voor enkele heerlijke vleesschotels
.
Terug naar de inhoud