Ga naar de inhoud
Ledenvergadering
De ledenvergadering van woensdag  30 oktober, de laatste vergadering voor de TT, werd ook weer druk bezocht.
Tijdens het welkomstwoord van de voorzitter Rudolf gaf hij aan blij verrast te zijn met de grote opkomst. Dit gaf hoop voor de toekomstige vergaderingen. Een extra welkom was gericht aan een lid uit Pekela die zijn vogels op onze TT gaat inbrengen.
Ook nu weer, het begint een traditie te worden, zorgde Geert Bruns voor een lekkernij bij de koffie.

Gedurende de vergadering werden de standaard agendapunten, zoals verslag vorige vergadering - inkomende post enzv.  werden netjes afgewerkt.
Bert en Adri hebben de
vereniging vertegenwoordigd op de Districtsvergadering en gaven daarvan een kort verslag.

Verder werd er aandacht besteed aan het komende RABO BANK CLUBKAS CAMPAGNE die binnenkort weer wordt opgestart. Aangeraden werd om meer promotie en bekendheid te geven omdat dit evenement een mooie gelegenheid is om onze clubkas te spekken.

Koos Draijer, die doorgaans de loterij organiseert is tijdens de TT afwezig i.v.m. een vakantie. De loterij voorbereiding, zoals de vleespakketen, heeft Koos al 'geregeld'. Jonnie Lamein en Anton Kost hebben aangeboden om de loterijtaken van Koos over te nemen.
Verder werd er een inventarisatie gemaakt hoeveel vluchten er benodigd zijn.

Koert heeft dankwoorden uitgesproken aan allen die de advertenties hebben binnengebracht. Dankzij deze toppers kunnen we een prachtige catalogus verwachten.

Er werd aan het bestuur verzocht om de TT in de volgende jaren één week op te schorten. Een meerderheid was een voorstander om de TT van 2020 in week 48 te laten plaatsvinden.

Zoals altijd werd de vergadering beeindigt met een vragenronde. Daarna, onder het genot
van een drankje, werd nog even doorgesproken. Tot ziens op de Tentoonstelling van 22 tot 24 november.
Terug naar de inhoud