De Algemene Leden Vergadering van 21 februari werd matig bezocht. De voorzitter, Rudolf Robbe, opende de vergadering nadat iedereen voorzien was van een kopje koffie met cake. Als eerste werd Arjan gefeliciteerd met de geboorte van zijn zoontje Mylo.
De standaard vergadering items, zoals de notulen, de agenda, post in/uit  enzv. werden netjes afgelopen.
Een discussie ontstond over de NBvV-surveillant voor het houden van toezicht op een tijdelijke tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs.

Wie kan surveillant worden?

Iedere ervaren vogelliefhebber kan surveillant worden.

Er zijn een paar minimale voorwaarden waaraan een surveillant moet voldoen.

a. Beschikken over vrije tijd om op een tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs

aanwezig te zijn;

b. Beschikken over een email adres;

c. Beschikken over goede sociale en contactuele vaardigheden;

d. Bereid zijn enige studie met betrekking tot de regelgeving van de NBvV te volgen;

e. Zo mogelijk ervaring hebben of betrokken zijn geweest bij de organisatie van een

tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs;

f. Vaardig zijn in het onderkennen dat de huisvesting, het welzijn en de gezondheid van

de te koop aangeboden vogels al dan niet in het geding is

 

Voor meer informatie over de opleiding tot surveillant KLIK HIER

Het verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd. Nogmaals werd benadrukt dat de functie van secretaris en ringencommissaris open staan. De ringencommissaris geeft aan dat er tot 20 maart nog ringen kunnen worden besteld.  
De data van de volgende TT zijn bekend. 23 november is de opening van de Tentoonstelling 2018.

 

Op het eind van de ALV werd Antoon Super nogmaals in het zonnetje gezet omdat hij met goed gevolg het examen heeft afgelegd voor de opleiding keurmeester Grote parkieten en (dwerg) papegaaien. Hij is nu Bondskeurmeester van de NBvV.

De voorzitter Rudolf Robbe sprak zijn trots uit dat onze vereniging nu ook een keurmeester in hun gelederen heeft en overhandigde Antoon een prachtig bloemstuk.

De kersverse keurmeester gaf aan dat hij op de volgende vergadering van woensdag 28 maart een lezing zou verzorgen over zijn opleiding en het werk van een NBvV keurmeester.